برج پارلمانبرج پارلمانبرج پارلمان
مهندس صادقی 09129593905 - 09036062725
info@parlemantower.com
چیتگر، میدان دریاچه، بلوار جوزانی غرب، خیابان زنبق
برج پارلمانبرج پارلمانبرج پارلمان

اسکلت سازه

اسکلت سازه برج پارلمان

امکان دستیابی به یک جوش یده‌آل با خواص مکانیکی و مهندسی مورد انتظار با رعایت ملاحظات ویژه کنترل جوش نظیر ابعاد، اندازه و سالم بودن آن از طریق بازرسی، کنترل و آزمایش، از شروع برقراری اولین قوس تا انتهای عملیات جوشکاری میسر است.

مطالعه و بررسی دقیق مشخصات و نقشه‌های سازه به ویژه اتصالات آن، انتخاب مصالح و مواد مصرفی و نوع فرآیند جوشکاری، انتخاب جوشکاران که صلاحیت آنها تائید شده است و بررسی دقیق تجهیزات جوشکاری قبل از شروع عملیات جوشکاری از اهمیت خاصی برخوردار است که پس از اطمینان از فراهم بودن مقدمات اولیه، تنظیم نحوه صحیح اجرای عملیات جوشکاری در دستیابی به یک جوش ایده‌آل مفید خواهد بود.

بازرسی و کنترل جوش پس از اتمام آن وظیفه مهندس ناظر و نمایندگان مهندسین مشاور و کارفرما است. بازرسین کنترل جوش دارای اطلاعات کافی از نحوه فرآیند جوشکاری بوده و قادر به تشخیص و یافتن معایت احتمالی هستند. هر جوش ضعیف و مشکوک برداشته شده و با جوش خوب و مناسب جایگزین شده است. تمام جوش هایی که برای اسکلت سازه برج های پارلمان کار شده ابتدا تست ut و pt روی آنها انجام شده و هر جوش معیوب یا به اصطلاح حبابدار بریده شده و مجددا جوش توسط دستگاه انجام شده است.

ارتباط با ما

  • چیتگر، میدان دریاچه، بلوار جوزانی غرب، خیابان زنبق
  • ۰۲۱-۴۴۷۶۷۶۰۱
  • info@parlemantower.com